Košík je prázdný.

Pravidla a podmínky

Přečtěte si prosím tyto podmínky pozorně, protože přístupem tuto webovou stránku, souhlasíte dodržovat a být pouto těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, neměli byste přistupovat ani jej používat tuto webovou stránku.

   
Podmínky a pravidla upravující

    
Tyto podmínky představují konečné a úplné dohodu stran a žádné podmínky či podmínky v žádném případě modifikací nebo změnou ustanovení zde uvedené jsou závazné naší společnosti není-li podána písemně a podepsány a schváleny výkonným úředníkem nebo jinou oprávněnou osobou při Naše společnost. Žádná změna kterékoli z těchto podmínek musí být upraven zásilky naší společnosti zboží po převzetí kupujícím objednávkou žádost přepravní nebo podobné formy obsahující vytištěné podmínky doplňující nebo v rozporu s podmínkami zde uvedených. Pokud bude mít každý výraz, článek nebo ustanovení je deklarován neplatné soudem kompetentní jurisdikce, takové prohlášení nebo v hospodářství nebude mít vliv na platnost jakéhokoli jiného termínu, článek nebo ustanovení obsažené v tomto dokumentu.

     
Příjem objednávek

    
Všechny objednávky na základě písemné ověření cen autorizovaný Naše společnost personálu, pokud není písemně být pevná po určitou dobu. Přeprava zboží bez písemného ověření cen nepředstavuje souhlas s cenou obsaženého v objednávce.

    
záměna

    
Naše společnost si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění, nahradit alternativní produkt, jako je druh, kvalitu a funkce. V případě, že Kupující nebude akceptovat náhradu, kupující musí výslovně prohlásit, že žádná náhrada je povolena, pokud kupující požádá o cenovou nabídku, dojde-li k takové žádosti o cenovou nabídku, nebo pokud byla provedena žádná žádost o cenovou nabídku, při objednávce s Naše společnost

    
Cena

    
Ceny jsou uvedeny včetně případných dopravních poplatků, jsou platné po dobu 10 dnů, pokud není označen jako firma po určitou dobu na základě písemné citátu nebo písemné prodejní přijetí vydané či ověřené úředníkem nebo jinými pověřenými pracovníky naší společnosti. Cenově označen jako firma na dobu určitou může být zrušeno naše společnost v případě, že zrušení je v písemné formě a je zaslán na kupujícího před dobou písemný souhlas s cenou obdrží naší společnosti. Přeprava bod. Naše společnost si vyhrazuje právo zrušit objednávku v cenách událostí prodávají, které jsou nižší než ceny jsou stanoveny vládními nařízeními.

   
Přeprava

    
Není-li stanoveno jinak, naše společnost používat svůj úsudek při určování nosič a směrování. V obou případech se naše společnost neodpovídá za případné zpoždění nebo nadměrných nákladů na dopravu vyplývající z jejího výběru.

    
obal

    
Není-li stanoveno jinak, bude naše společnost v souladu pouze s minimálními balících norem pro způsob dopravy vybrán. Náklady na veškeré speciální balení, nakládky nebo ztužení žádost kupujícího budou hrazeny kupujícím. Všechny náklady na balení a přepravy pro speciální techniku ​​kupujícího musí být zaplacena kupujícím.